Η Λυρίκα Σκλαβούνου -

2013-05-31 18:19

Αγαπημένοι φίλοι μου , το  blog μου , είναι ημιτελές σε όσα έχω κάνει ,

στη λογοτεχνία για τη λογοτεχνία. Θα το εξελίξω και αυτό γιατί θα 

συνεχίσω να ζω λογοτεχνικα !!!!